Reklama Prasowa
autor: Sławomir Wojtkowski

Program zajęć

I. Marketing a promocja. Promocja a reklama. Miejsce reklamy prasowej w ogólnej teorii (i praktyce) reklamy
(1) definicje i określenia pojęć: marketing, promocja, reklama;
(2) definicja prasy;
(3) reklama prasowa jako element promocji i działanie marketingowe;
(4) podziały prasy;
(5) niektóre podziały reklamy wykład;
ćwiczenie grupowe i dyskusja

II. Ważniejsze kryteria wyboru środków reklamy. Uniwersalność reklamy prasowej
(1) segmentacja rynku i grupy docelowe;
(2) produkt jako przedmiot reklamy;
(3) zasięg i selektywność reklamy;
(4) kryteria ekonomiczne;
(5) kryteria praktyczne i rola sprzedawcy
wykład; analiza case study (studium przypadku)

III. Pieniądze w reklamie prasowej. Koszty przekazu, produkcji i dotarcia
(1) koszty produkcji reklamy prasowej;
(2) (absolutne) koszty przekazu reklamy prasowej;
(3) koszty dotarcia reklamy prasowej; wskaźniki CPT i CPP
wykład; analiza case study (studium przypadku)

IV. Charakterystyka prasy jako medium reklamowego
(1) charakterystyka prasy na tle innych mediów;
(2) zalety i wady gazet jako medium reklamowego;
(3) zalety i wady magazynów jako medium reklamowego
wykład; prezentacja (video/slajdy/folie)

V. Formy reklamy pasowej
(1) pojęcie formy reklamy;
(2) charakterystyka poszczególnych form reklamy prasowej;
(3) spektakularne egzekucje prasowe
wykład; ćwiczenie grupowe i dyskusja

VI. Struktura ogłoszenia prasowego. Główne i uzupełniające elementy składowe reklamy prasowej
(1) części składowe ogłoszenia prasowego;
(2) elementy główne a elementy uzupełniające;
(3) rola i znaczenie poszczególnych elementów w procesie percepcji reklamy prasowej
wykład; ćwiczenie grupowe i dyskusja; ćwiczenie indywidualne; prezentacja (video/slajdy/folie)

VII. Ogólne zasady projektowania ogłoszeń prasowych
(1) układ graficzny ogłoszenia prasowego;
(2) prostota, spójność, wizualna ścieżka, proporcjonalność i kolorystyka reklamy prasowej;
(3) kreatywność w reklamie prasowe
wykład; ćwiczenie grupowe i dyskusja; ćwiczenie indywidualne

VIII. Style w reklamie prasowej
(1) pojęcie stylu w reklamie;
(2) racjonalizm i oddziaływanie na emocje;
(3) wykorzystanie humoru;
(4) rekomendacje i porównania;
(5) poszerzona oferta;
(6) styl urzędowy;
(7) oryginalność, unikatowość, indywidualność w reklamie prasowej
wykład; prezentacja (video/slajdy/folie)

IX. Polski rynek prasowy. Charakterystyka, struktura, najważniejsze podmioty
(1) rys historyczny i podział rynku;
(2) właściciele, wydawcy, redakcje;
(3) grupy prasowe;
(4) kolportaż i punkty sprzedaży prasy;
(5) organizacje, imprezy, wydawnictwa branżowe;
(6) agencje i instytuty badania rynku;
(7) informacyjne i techniczne peryferia rynku
wykład

X. Tytuły prasowe ukazujące się w Polsce
(1) podziały tytułów prasowych;
(2) dzienniki: podziały, charakterystyka, liderzy;
(3) czasopisma: podziały, charakterystyka, liderzy
wykład

XI. Badania marketingowe na polskim rynku prasowym. Rankingi czytelnictwa
(1) definicja, rodzaje i metody badań marketingowych;
(2) badania prasy;
(3) cykl sezonowy i okres aktualności;
(4) wskaźniki poziomu czytelnictwa prasy;
(5) rankingi czytelnictwa
wykład; ćwiczenie grupowe i dyskusja


XII. Rynek reklamy prasowej w Polsce. Charakterystyka, struktura, najważniejsze podmioty
(1) rys historyczny i podział rynku;
(2) reklamodawcy;
(3) agencje reklamowe i brokerskie, domy mediowe, sekcje agencyjne;
(4) organizacje, imprezy, wydawnictwa branżowe;
(5) badania reklamy
wykład

XIII. Gospodarczo-marketingowa charakterystyka wybranych tytułów prasowych
(1) nakłady i zwroty;
(2) poziom czytelnictwa;
(3) profile czytelnicze;
(4) ceny powierzchni reklamowej;
(5) systemy rabatów i dopłat
wykład; analiza case study (studium przypadku); ćwiczenie grupowe i dyskusja; ćwiczenie indywidualne

XIV. Podstawowe zasady kupowania (i sprzedawania) powierzchni reklamowej w prasie
(1) wybór tytułu, miejsca, czasu;
(2) zasady wypełniania zleceń i obliczania należności;
(3) formy dostarczania materiałów do druku i formy płatności
wykład; ćwiczenie indywidualne

XV. Praktyka handlowa reklamy prasowej. Sposoby skutecznego działania
(1) chwyty etyczne, nieetyczne i kryptoreklama;
(2) kontakty osobiste i rola akwizycji w pozyskiwaniu klientów;
(3) współpraca uwieńczona sukcesem - satysfakcja reklamodawcy i reklamobiorcy
wykład; analiza case study (studium przypadku)Artykuł pochodzi ze strony Szkola Reklamy
http://www.szkolareklamy.net

Adres tego artykułu to:
http://www.szkolareklamy.net/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=52